GP-Tryk & Zeuner Grafisk tænker på Miljøet

MILJØPOLITIK

GP-Tryk & Zeuner ønsker at være et af Danmarks mest miljørigtige trykkerier. Vi ønsker at blive opfattet som en miljøbevidst og respekteret virksomhed og samarbejdspartner. For at nå dette mål, vil vi bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energi-forbrug og løbende forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden. Det gælder også i forbindelse med udvikling af nye produkter og produktområder samt ved forbedring af de eksisterende. Derudover vil vi opnå yderligere miljøfordele ved at efterspørge miljøvenligt papir og andre produkter fra vores leverandører.

Foranstaltninger til sikring af miljø- og leveringssikkerhed

 

 • opretholde kvalitetsstyring baseret på ISO 9001 og en miljøstyring baseret på ISO 14001
 • opretholde vores tilslutning til FN/UN Global Compact og det grafiske CSR kodeks
 • opretholde sociale forpligtelser i henhold til den grafiske overenskomst for sine aktiviteter i Danmark
 • stille krav til og i relevant omfang kontrollere leverandører og øvrige samarbejdspartnere, nationalt og internationalt, i forhold til rammerne for samfundsmæssigt ansvar
 • forebygge øgede belastninger i relation til eget samfundsmæssigt ansvar ved nye investeringer
 • kommunikere åbent om virksomhedens kvalitets- og miljøforhold og synliggøre strategier
 • overholde alle gældende relevante lovkrav både gennem nationale og internationale aktiviteter
 • imødekomme krav om samfundsmæssigt ansvar fra vore interesseparter, både regionalt, nationalt som internationalt
 • løbende arbejde for at forbedre samfundsmæssigt ansvarlige forhold gennem hele det grafiske produkts leverandørkæde og periodisk opstille mål på relevante områder for den fremtidige indsats samt registrere og dokumentere, at disse mål indfries
 • tilbyde svanemærkede og/eller FSC-mærkede tryksager
 • gennemføre klimaregnskaber for egne produktionsforhold og tilbyde beregning af tryksagens CO2-udledning og efterfølgende neutralisere tryksagen, hvis kunden ønsker dette
 • løbende reducere miljøbelastningen og periodisk opstille kvalitets- og miljømål for den fremtidige indsats samt registrere og dokumentere, at disse indfries

  

Målsætning

 

Med henblik på løbende at udvikle virksomhedens kvalitets- og miljøniveau vil vi gennemføre og opstille mål på følgende aktivitetsområder:

 

 • Kundetilfredshedsanalyser på udvalgte kundesegmenter for derigennem løbende at afdække vores kunders forventninger til service og produkter inden for kvalitet og miljø
 • Nedbringelse af fejl og reklamationer – herunder også fejl fra underleverandører. Fejl i forbindelse med produktion af grafiske trykte produkter er, udover at være et kvalitetsparameter generelt, også en veldokumenteret væsentlig miljøfaktor. Således viser en række gennemførte livscyklusanalyser af offsetproduktion, at forhold som spild af papir, trykfarve og trykplader repræsenterer mere end 90 % af miljøbelastningen
 • Interessentanalyser og samarbejder (markedsføring og salgskompetencer, intern uddannelse osv.)
 • Leverandørsamarbejder med henblik på at styrke produktflow og sporbarhed

 

Kvalitets- og miljømøder og ledelsens evaluering

Proceduren sikrer, at der jævnligt afholdes kvalitets- og miljømøder, samt at virksomhedens ledelse gennemgår kvalitets- og miljøledelsessystemet med henblik på at sikre, at virksomheden til enhver tid overholder egne politikker, mål og målsætninger, samt løbende vurderer behovet for forbedringer af indsatsen.

Spørgsmål? Kontakt Stig Bargsteen

Felter markeret med * skal udfyldes

Stig-GP